Cégadatok


A közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve: Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.
Postacíme: 1391 Budapest, Pf.: 204.
Cégjegyzékszáma: 01-09-884688
Besorolási fokozata: közhasznú
Adószáma: 18066328-2-41
Statisztikai számjele: 18066328-4761--572-01
A Társaság alapítója: Magyar Állam
Tag: Magyar Állam
Az Alapítói jogok gyakorlója: A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét az egyes állami tulajdonban
álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.)
NVTNM rendelet alapján az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)
gyakorolja.