A Társaság Ügyvezetője


A Társaság képviselője, vezető tisztségviselője: Tőczik Zsolt ügyvezető igazgató
A Társaság vezető tisztségviselőjének alapbére: bruttó 2.700.000,- Ft/hó
A Társaság vezető tisztségviselője részére éves prémium adható, legfeljebb az éves személyi alapbér 20%-a mértékéig, a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzata alapján az Alapító által hozott határozat szerint.
A Társaság vezető tisztségviselőjére irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő mértéke: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint