A Társaság által alapított lapok

Könyvkultúra Magazin
http://konyvkultura.kello.hu/

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Ilka u. 31.
Telefon: + 30 732 1611
E-mail: magazin@kello.hu

Felelős kiadó: Bakos Erika 
Főszerkesztő: Rácz András

Új Könyvek
Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Ilka u.31.
Telefon: + 36 1 237 6900 / 286 mellék
E-mail: szirtes.borbala@kello.hu

Felelős kiadó: Tőczik Zsolt 
Felelős szerkesztő: Bakos Erika
Főszerkesztő: Szirtes Borbála