A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban

3000243530 Az Első lépések a művészetek felé című, Gyöngy Kinga pszichológus, a bölcsödei nevelés kutatója által szerkesztett kétkötetes szakkönyv a kisgyermekkori művészeti neveléssel foglalkozik, megkönnyítendő a csecsemő- és kisgyermekgondozó BA szak hallgatóinak tanulmányait. Az első kötet két területtel: a vizuális és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségeivel foglakozik. A szerzők az első részben tisztázzák a vizuális nevelés fogalmát, azt, hogy miket tekintünk egyáltalán alkotó játékoknak, majd olyan további területekről esik szó, mint az alkotó játékokhoz szükséges készségek fejlesztése, a rajz és a plasztikázás fejlődése, az alkotás mint játék, a képzőművészeti tevékenységek hatásai kisgyermekkorban, a bölcsöde környezetpszichológiája vagy a fényképezés a bölcsödében. A második rész foglalkozik az anyanyelvi-irodalmi neveléssel. Olvashatunk a beszéd és a nyelvi rendszer elsajátításáról kisgyermekkorban, a mesélés jelentőségéről, a bölcsödés korban használható gyermekkönyvekről, a bölcsödés korú gyermekek számára történő népmeseválasztásról, a mondókákról, gyermekversekről, valamint a bábok segítségével történő élménynyújtásról. Ebben a részben kapott helyet egy népmese szöveggyűjtemény is, több mint hetven rövid mese szövegét tartalmazva. A fejezeteket egyenként irodalomjegyzék zárja. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
nyelv:  Magyar
ISBN:  978-615-5376-53-5
ÚK szám:  201512052
Tárgyszó:  vizuális nevelés irodalomtanítás
Egyéb:  A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban
Megosztás