Brutus nyomában a magyar kutatók

MEGJELENT: 2021. május 15., szombat | SZERZŐ: Thurzó Gergely

A magyar humanista történetírás szempontjából nagy jelentőségű, 16. századi Brutus-mű elveszettnek hitt kéziratát vizsgálják a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatói.

Kép forrása

A velencei heterodox emigráns, Gian Michele Bruto (latinosan: Johannes Michael Brutus, 1517-1592) Báthory István történetírójaként 1574-től előbb Gyulafehérváron, 1576-tól pedig Krakkóban dolgozott monumentális magyar történeti művén - idézik fel a közleményben.
A Bonfini Decadesét folytató Rerum Ungaricarum libri célja az volt, hogy egyetlen nagy narratívában mutassa be a magyar hanyatlás századát, (Mátyás király halálától kezdve Mohácson, Buda és Szigetvár elvesztésén keresztül egészen Báthory István erdélyi fejedelemmé történő választásáig), egyben legitimálja az ország keleti részén berendezkedő Szapolyai-dinasztia uralmát.
A mű elkészült, ám nyomtatásba nem került, a 19. századi akadémiai kiadásához pedig már csak töredékes kéziratok álltak rendelkezésre.
Tavaly nyáron az olaszországi Trentóban két szegedi kutató, Kasza Péter és Petneházi Gábor Brutus művének egy szinte teljesen ép, kétezer oldalas, autográf kéziratára bukkant, amely alapjaiban változtatta meg mindazt, amit a műről és Brutus történetírói működéséről eddig tudni lehetett.
A szenzációs kézirat felfedezése általánosságban is rávilágított a humanista historiográfia feldolgozatlanságára, ezért a két szakember idén márciustól az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében folytatja a kutatást. Feladatuk, Brutus munkája mellett, a 16-17. századi, elfeledett, kéziratban maradt és/vagy kritikai kiadást nélkülöző, Magyarország történetét feldolgozó történeti művek új szempontú feldolgozása, a kiadási munkálatok előkészítése és koordinálása lesz, további pályázati források bevonása mellett.
A trentói lelet kiemelkedő jelentőséggel bír: a kézirat ugyanis nem csupán a szerző autográf korrekcióit tartalmazza - és ekképpen Brutus alkotói módszeréről szolgáltat unikális információkat -, de későbbi használói is rajta hagyták a kézjegyüket. Ezek alapján a történeti művek létrejöttében fontos szerepet játszó politikai, értelmiségi elitről, illetve az általuk működtetett kéziratos nyilvánosságról nyerhetők fontos adatok.
Megosztás

Egypercesek

A közösség számára vennék meg a Honresfield ház rég elveszettnek hitt könyvtárát

Boldizsár Ildikó meseterápiája Párizsban

Tizenöt év elméleti kutatás és újabb tíz év tapasztalatai alapján dolgozta ki a Metamorphoses Meseterápiás Módszert

A mi történeteink

Új kulturális folyóiratot indított a Petőfi Kulturális Ügynökség

Legyen Ön a kiválasztott, aki megalkotja Hawking-összest!

2018 márciusában elhunyt világhírű fizikus tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára

Légszomj

Verseskötetet Jenei Gyula költő tollból, az elmúlt időszak megpróbáltatásairól