Tankönyvrendeléssel kapcsolatos törvényi előírások

A 2016/2017-es tanév tankönyvlistája itt érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek