A 2017/2018-as tanév tankönyvellátással kapcsolatos szülői tájékoztatója

Tisztelt Szülők! 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet működtet, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a KELLO összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak. Az intézményt váltó diákok számára, illetve egyéb esetekben is (pl.: elvesztett, megsérült tankönyvek) az iskolák év közben is tudnak a KELLO-tól tankönyveket rendelni, mely rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti.

A 2017/2018-as tanév tankönyvrendelésében az eddigiekhez képest a következő változás/változások lesznek:

• az általános iskolák 1-8 osztályában, valamint a középiskolák 9. évfolyamán minden diák térítésmentesen kapja a tankönyvet, 
• a Szülői ügyfélkapun keresztül, az alap és pótrendelésben rendelt tankönyvek mellett az évközi rendelés tankönyveinek értéke is befizethető/utalható lesz, 
• a szülői felületen a Dokumentumok menüben elérhető a 2017/2018-as tanév szülők részére összeállított tájékoztató, az Adatvédelmi tájékoztató, Üzletszabályzat és ÁFSZ, valamint a felület használatához segítséget nyújtó Felhasználói kézikönyv. 

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:

1. A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:

o gyermeke(i) tankönyvrendelésével, (fizetős tanulók esetében) 
o gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.

2. A fizetős státuszú gyermekek szülei részére (10. 11. 12. stb. évfolyamtól) a csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikusan letölthető számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). Azon fizetős tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online befizetése és a számla elektronikus letöltése, nem küldünk külön nyomtatott számlát. Az iskolai rendelési felületen a fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára. 

3. A szülői felületen az Önök által jelzett módosítási igényekről az iskola üzenet formájában értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti. 

A Szülői ügyfélkapu a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére.

A felület használatát bemutató anyagot a Dokumentumok menüben találják.
 
A 2017/2018-as tanév szülőket és diákokat érintő, tankönyvrendeléssel, szállítással, visszáruzással és számlázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalói:
 
A tankönyvrendelés 2017/2018. évi menetrendje:

1. 2017. március 16.: KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére. 
2. 2017. március 16.: KELLO megnyitotta a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyv rendelések elektronikus formában jóváhagyathatók a szülővel/gondviselővel, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület lehetőségeit. 
3. 2017. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre. 
4. 2017. április 1 – 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás. 
5. 2017. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás itt is szükséges. 
6. 2017. augusztus 1 – augusztus 25.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket, és a sajátos nevelési igényű gyermekek részére megrendelt fejlesztő eszközöket. 
7. 2017. augusztus 28. – augusztus 31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása). 
8. 2017. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával. 
9. 2017. szeptember 25 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
10. 2017. szeptember 25. – 2018. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen, 2018. március 16. – április 30. közötti időszakban az évközi rendelést írásban az ugyfelszolgalat@kello.hu e-mail címen fogadjuk az iskolák részéről. 
11. 2017. szeptember 27. – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban bekövetkezett, addig még nem rögzített változásokat. 

Tankönyvek átvétele:

2017. augusztus végéig kapják meg az iskolák a megrendelt tankönyveket. Az átadás idejéről és rendjéről az adott intézmény fogja tájékoztatni a szülőket.
 
Számlázás, fizetés: 
Azok a szülők, akik a postai befizetés mellett döntenek, számlájukat a tankönyvekkel együtt az iskolában kapják kézhez. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. Kérjük, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg.

Az online fizetést választó szülők nem kapnak csekkben végződő számlát, ők a szülői felületen keresztül tudják befizetésüket megtenni, és a kapcsolódó számlát pdf formátumban letölteni.

Befizetési határidő alaprendelésnél: 2017. szeptember 15. 
Pótrendelés és évközi rendelés esetén a tankönyvek átvételét követő 14 napon belül.

Befizetés módjai: 
- készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 
- banki átutalás: a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára. 
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának. 
- a szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően lehetséges

Ha gyermeke iskolát vált: 
- Térítésmentes diákok esetében az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő esetlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni. 
- Fizetős diákok esetében, ha a leszállított és átvett tankönyvekre nincs szükség, a szülő elállási jogával élve, 2017. szeptember 15-ig, saját költségén visszaküldheti a KELLO részére. Visszaküldeni, csak hibátlan, adott évben rendelt, új könyveket lehet. (A visszaküldött könyvekkel együtt kérünk küldeni egy elállási nyilatkozatot, és a tankönyvekről egy pontos listát.) 

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs OLK 1000.

Jogosultsági státuszváltozás, illetve az ingyenességre jogosító határozatok leadásával kapcsolatban: a változás kezelésében, elfogadásában, illetve rendelési felületen történő rögzítésében a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nem illetékes. Kérjük, ez ügyben az iskolával vegyék fel a kapcsolatot.

Lakcímváltozás: amennyiben a szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül kéri személyes adataikban történt változások rögzítését, amellett, hogy az iskola erről értesítést fog kapni, szükséges, hogy Önök is felvegyék a kapcsolatot az iskola tankönyvfelelősével.

Mi a teendő, ha nem tudja, vagy nem akarja az iskolán keresztül rendelni a tankönyveket? Felhívjuk szíves figyelmüket a http://webshop.kello.hu/ oldalunkon található rendelési lehetőségre, melyet egy egyszerű regisztrációt követően érhetnek el. Webshopunkban, a 2017/2018-as tanévre vonatkozó tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek/munkafüzetek, augusztus második felétől válnak rendelhetővé. Ha az itt történő rendeléssel kapcsolatban segítségre van szükségük, kérjük, írjanak webshoprendeles@kello.hu e-mail címre.

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu 
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel,

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.