A 2019/2020-as tanév tankönyvellátással kapcsolatos szülői tájékoztatója

Tisztelt Szülők!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet működtet, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a KELLO összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak. Az intézményt váltó diákok számára, illetve egyéb esetekben (pl.: elvesztett, megsérült tankönyvek) az iskolák év közben is tudnak a KELLO-tól tankönyveket rendelni, mely rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti.

A 2019/2020-as tanév tankönyvrendeléséről:

  
•    az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója térítésmentesen kapja a tankönyveket,
   •    a Szülői felületen keresztül, a 10-12. évfolyam tekintetében az alap és pótrendelésben rendelt tankönyvek mellett az évközi rendelés tankönyveinek értéke is befizethető/utalható,
   •    a szülői felületen a Dokumentumok menü pontban elérhető a 2019/2020-as tanévre szóló tankönyvellátással kapcsolatos tájékoztató, valamint a felület használatához segítséget nyújtó Felhasználói kézikönyv.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók érhetők el:

1.    A szülő megtekintheti az iskola által gyermekének rendelt tankönyveket és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti az iskola tankönyvfelelőse részére:
         o    gyermeke(i) tankönyvrendelésével (fizetős tanulók esetében),
         o    gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött).   

2.    A fizetős státuszú gyermekek szülei részére (a 10., 11. és 12. évfolyamok esetében) a csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget biztosítunk elektronikusan letölthető számla igénylésére, és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). Azon fizetős tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online befizetése és a számla elektronikus letöltése, nem küldünk külön nyomtatott számlát. Az iskolai rendelési felületen a fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára.   

3.    A szülői felületen az Önök által jelzett módosítási igényekről az iskola üzenet formájában kap értesítést. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.
A Szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve kinyomtatott formában kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére.
A felület használatát bemutató kézikönyvet és a regisztrációról készült tájékoztató anyagot a Dokumentumok menüben találják.


A 2019/2020-as tanév szülőket és diákokat érintő, tankönyvrendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalói:

    1.
    A tankönyvrendelés 2019/2020. évi menetrendje:2019. március 15.: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és   rögzítésére.
    2.    2019. március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelések a szülő/gondviselő által elektronikus formában jóváhagyhatók, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület nyújtotta szolgáltatásokat.
    3.    2019. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
    4.    2019. április 1. - 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása.
    5.    2019. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket.
    6.    2019. augusztus 1. - 31.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket.
    7.    2019. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen.
    8.    2019. szeptember 24-től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
    9.    2019. szeptember 24. – 2020. március 13.: igény esetén iskolai évközi rendelés leadása a tankönyvrendelési felületen.

Tankönyvek átvétele:

2019. augusztus végéig
kapják meg az iskolák az alaprendelés során megrendelt tankönyveket. Az átadás idejéről és rendjéről az adott intézmény tájékoztatja a szülőket/tanulókat.

A pót- és évközi rendelés során az iskolák a megrendelt tankönyveket a kiadói beszállítások függvényében kapják meg. A tankönyvek átvételéről az adott intézmény tájékoztatja a szülőket/tanulókat.

Számlázás, fizetés:
Azok a szülők, akik a postai befizetés mellett döntenek, számlájukat a tankönyvekkel együtt az iskolában kapják kézhez. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. Kérjük, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg.

Az online fizetést választó szülők nem kapnak csekkben végződő számlát, ők a szülői felületen keresztül tudják befizetésüket megtenni, és a kapcsolódó számlát PDF formátumban letölteni.

Befizetési határidő ala
prendelés: 2019. szeptember 15.
Pótrendelés és évközi rendelés esetén a tankönyvek átvételét követő 15 napon belül.

Befizetés módjai:
- a Magyar Postánál készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott egyéb fizetési módokon,
- banki átutalás: a KELLO  64400068-30107825-11100049 számú bankszámlájára.
Banki átutalás esetén a közleményben minden esetben szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának,
- a szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően.


Tartozó fizetős diákok tankönyvrendelésével kapcsolatban:

  
•    Azon tartozó fizetős tanulók esetében, akiknek korábbi időszakkal kapcsolatos tartozásuk még nem került rendezésre, és a 2019/2020-as tanévben fizetniük kell a tankönyvekért (a 10., 11. és 12. évfolyamok     ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulói), tankönyvrendelési igényüket rendszerünk érvényteleníti, kiszállítás nem fog történni.

   A számla tartozások befizetésének beérkezési határideje 2019. július 15. napja.
   A befizetés az alábbi módokon szerint történhet:

   1.    Banki utalással.
   Ez esetben a pontos beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a tanuló nevét és oktatási azonosítóját.
   Bankszámlaszámunk: 64400068-30107825-11100049

   2.    Tartozását bankkártyás fizetéssel (MasterCard, Maestro, Visa) azonnal rendezheti a szülői felületen keresztül a „Számlák és fizetés” menüpont kiválasztásával egy rövid regisztrációt követően -   https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login.

  
A 2019. július 15. után beérkező befizetések esetén az érintett tanulók részére az iskola segítségével lehetőség van pót-, vagy évközi rendelés keretében történő tankönyvrendelésre.
   Amennyiben a fent jelzett időpontig a fennálló tartozás nem kerül kiegyenlítésre, a szülőnek/tanulónak egyénileg kell gondoskodnia tankönyvei beszerzéséről.   

Ha gyermeke iskolát vált:
-    Térítésmentes diákok esetében az iskolával közösen kell a váltásból következő, esetlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni.
-    Fizetős diákok esetében, ha a leszállított és átvett tankönyvekre nincs szükség, a szülő/tanuló 2019. szeptember 15-ig saját költségén visszaküldheti azokat a KELLO részére. Visszaküldeni csak hibátlan, adott évben rendelt, új tankönyveket lehet (a visszaküldött tankönyvekkel együtt kérünk küldeni egy elállási nyilatkozatot, mely tartalmazza a visszaküldött tankönyvek pontos listáját, a tanuló nevét és oktatási azonosítóját.)

Visszaküldési cím:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllői raktár) Budaörs, OLK 1000.

Ingyenességre jogosító határozatok, jogosultság változás leadásával kapcsolatban (10-12. évfolyam):
a változás kezelésében, elfogadásában, illetve rendelési felületen történő rögzítésében a KELLO nem illetékes. Kérjük, ez ügyben az iskolával szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot.

Lakcímváltozás: amennyiben a  szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül kéri a változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, azonban szükséges, hogy Önök is felvegyék a kapcsolatot az iskola tankönyvfelelősével, hiszen a változást intézményi szinten kell rögzíteni.

Mi a teendő, ha nem tudja, vagy nem akarja az iskolán keresztül rendelni a tankönyveket?
Felhívjuk szíves figyelmüket a webshop.kello.hu oldalunkon található rendelési lehetőségre, melyet már regisztráció nélkül is igénybe vehet. Webshopunkban a 2019/2020-as tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől válnak rendelhetővé.  Amennyiben a webshopon keresztül történő rendeléssel kapcsolatban kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, kérjük, hogy írjanak a webshoprendeles@kello.hu e-mail címre.

Ügyfélszolgálat:


      Telefonszám: +36 1 237 6900
      E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu
      A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve,

Üdvözlettel,
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Budapest, 2019. március.