A 2018/2019-es tanév tankönyvellátással kapcsolatos szülői tájékoztatója

Tisztelt Szülők! 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet működtet, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a KELLO összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak. Az intézményt váltó diákok számára, illetve egyéb esetekben (pl.: elvesztett, megsérült tankönyvek) az iskolák év közben is tudnak a KELLO-tól tankönyveket rendelni, mely rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti.

A 2018/2019-es tanév tankönyvrendeléséről:

    • az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója térítésmentesen kapja a tankönyvet,

    • a Szülői felületen keresztül, az alap és pótrendelésben rendelt tankönyvek mellett az évközi rendelés tankönyveinek értéke is befizethető/utalható,

    • a szülői felületen a Dokumentumok menüben elérhető a 2018/2019-es tanév szülők részére összeállított tájékoztatója, az Adatvédelmi tájékoztató, Üzletszabályzat és az ÁSZF, valamint a felület használatához segítséget nyújtó Felhasználói kézikönyv.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók érhetők el:

1. A szülő megtekintheti az iskola által gyermekének rendelt tankönyveket és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:
    o gyermeke(i) tankönyvrendelésével (fizetős tanulók esetében),
    o gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött).

2. A fizetős státuszú gyermekek szülei részére (a 10., 11. és 12. évfolyamok esetében) a csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikusan letölthető számla igénylésére, és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). Azon fizetős tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online befizetése és a számla elektronikus letöltése, nem küldünk külön nyomtatott számlát. Az iskolai rendelési felületen a fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára.

3. A szülői felületen az Önök által jelzett módosítási igényekről az iskola üzenet formájában értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.

A Szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére.

A felület használatát bemutató kézikönyvet, a Dokumentumok menüben találják.

A 2018/2019-es tanév szülőket és diákokat érintő, tankönyvrendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalói:

A tankönyvrendelés 2018/2019. évi menetrendje:

    1. 2018. március 15.: KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére.
    2. 2018. március 16.: KELLO megnyitotta a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelések a szülő/gondviselő által elektronikus formában jóváhagyhatók, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen  felület lehetőségeit.
    3. 2018. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
    4. 2018. április 1- 27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása.
    5. 2018. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nevesíteni.
    6. 2018. augusztus 1-31.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket.
    7. 2018. augusztus 21.szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen.
    8. 2018. szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
    9. 2018. szeptember 24.2019. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen.

Tankönyvek átvétele:
2018. augusztus végéig
kapják meg az iskolák az alaprendelés során megrendelt tankönyveket. Az átadás idejéről és rendjéről az adott intézmény fogja tájékoztatni a szülőket.

A pót- és évközi rendelés során az iskolák a megrendelt tankönyveket a kiadói beszállítások függvényében kapják meg. A tankönyvek átvételéről az adott intézmény fogja tájékoztatni a szülőket.

Számlázás, fizetés:
Azok a szülők, akik a postai befizetés mellett döntenek, számlájukat a tankönyvekkel együtt az iskolában kapják kézhez. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. Kérjük, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg. 

Az online fizetést választó szülők nem kapnak csekkben végződő számlát, ők a szülői felületen keresztül tudják befizetésüket megtenni, és a kapcsolódó számlát pdf. formátumban letölteni.

Befizetési határidő alaprendelésnél: 2018. szeptember 15. 
Pótrendelés és évközi rendelés esetén a tankönyvek átvételét követő 15 napon belül.


Befizetés módjai:
- a Magyar Postánál készpénzben, bankkártyával,
- banki átutalás: a KELLO  64400068-30107825-11100049 számú bankszámlájára.
Banki átutalás esetén a közleményben minden esetben szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának,
- a szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően lehetséges.

Ha gyermeke iskolát vált: 
- Térítésmentes diákok esetében az iskolával közösen kell a váltásból következő, esetlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni.
- Fizetős diákok esetében, ha a leszállított és átvett tankönyvekre nincs szükség, a szülő 2018. szeptember 15-ig saját költségén visszaküldheti azokat a KELLO részére. Visszaküldeni csak hibátlan, adott évben rendelt, új tankönyveket lehet (a visszaküldött tankönyvekkel együtt kérünk küldeni egy elállási nyilatkozatot, mely tartalmazza a visszaküldött tankönyvek pontos listáját.)

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs OLK 1000.

Ingyenességre jogosító határozatok, jogosultság változás leadásával kapcsolatban (10-12. évfolyam): a változás kezelésében, elfogadásában, illetve rendelési felületen történő rögzítésében a KELLO nem illetékes. Kérjük, ez ügyben az iskolával szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot.

Lakcímváltozás: amennyiben a  szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül kéri a változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, azonban szükséges, hogy Önök is felvegyék a kapcsolatot az iskola tankönyvfelelősével, hiszen a változást intézményi szinten kell rögzíteni.

Mi a teendő, ha nem tudja, vagy nem akarja az iskolán keresztül rendelni a tankönyveket?
Felhívjuk szíves figyelmüket a webshop.kello.hu oldalunkon található rendelési lehetőségre, melyet egy egyszerű regisztrációt követően érhetnek el. Webshopunkban a 2018/2019-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől válnak rendelhetővé.  Amennyiben a webshopon történő rendeléssel kapcsolatban kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, kérjük, írjanak a webshoprendeles@kello.hu e-mail címre.


Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36 1 237 6900
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu 
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel, 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.